Standardna turistička signalizacija

Standardna turistička signalizacija

Turistička signalizacija izrađuje se prema Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/2002.

Turistička signalizacija se izrađuje od retroreflektirajuće folije u istoj tehnologiji i od istih materijala kao kod prometne vertikalne signalizacije.