Vertikalna signalizacija

Putokazne i obavijesne ploče

  • putokazne i obavijesne ploče se izrađuju od aluminijskih lamela koje omogućavaju brzu izradu i montažu, te su otpornije na udare vjetra
  • kao standard koriste 3M-ove retroreflektirajuće Engineer grade, High intensity i Diamond grade samoljepljive folije ( I, II i III. generacije) sa 7 i 10 godišnjom garancijom proizvođača na reflektirajuća svojstva
  • ploča neograničenih dimenzija
  • kvalitetna aplikacija podloge pomoću specijalnog laminatora
  • montaža na: željezni pocinčani stup, alumimijski I profili širine 12, 18 ili 24 cm, portali i T - konzole


Tehnički uvjeti:
Izrada putokaznih i obavijesnih ploča

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s važećim zakonskim odredbama (NN Pravilnik 33/2005 i 155/2005) i HR normama:
EN 12899-1,
EN 12899-2,
EN 12996,
EN 12352,
EN 12368,
EN 12675,
EN 1436,
EN 1463,
EN 1790,
EN 1871.

Prometni znakovi većih dimenzija, čija površina iznosi više od 2 m2, izrađuju se od više segmenata i spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu.

Pričvršćivanja putokaznih i obavijesnih ploča
Pričvršćivanje putokaznih i obavijesnih ploča mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove.

Prometni znakovi većih dimenzija, kao što su putokazne ploče, postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske "I" nosače.
Broj nosača ovisi o površini prometnog znaka i iznosi: 
- površina znaka do 8 m2 na 2 nosača IP Al 180 mm
-
površina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240 mm.