Vertikalna signalizacija

Prometni znakovi

Prometni znakovi izrađuju se prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti NN 33/2005 i NN 155/2005, dok se za njihovu izradu koriste najkvalitetniji atestirani materijali.

  • kao standard koriste 3M-ove retroreflektirajuće Engineer grade, High intensity i Diamond grade samoljepljive folije ( I, II i III. generacije) sa 7 i 10 godišnjom garancijom proizvođača na reflektirajuća svojstva
  • podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 mm sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom u sivoj boji
  • nosači su čelične cijevi zaštićene od korozije tehnikom vrućeg cinčanja promjera 60,3 mm ili tronošci (za privremenu regulaciju prometa).

Tehnički uvjeti:
Izrada prometnih znakova

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s važećim zakonskim odredbama (NN Pravilnik 33/2005 i 155/2005) i HR normama:
EN 12899-1,
EN 12899-2,
EN 12996,
EN 12352,
EN 12368,
EN 12675,
EN 1436,
EN 1463,
EN 1790,
EN 1871.


Prometni znakovi većih dimenzija, čija površina iznosi više od 2 m2, izrađuju se od više segmenata i spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu.

Pričvršćivanje prometnih znakova

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove.

Prometni znakovi većih dimenzija, kao što su putokazne ploče, postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske "I" nosače. Broj nosača ovisi o površini prometnog znaka i iznosi:

- površina znaka do 8 m2 na 2 nosača IP Al 180 mm
- površina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240 mm.


Postavljanje prometnih znakova Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB 25), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka.