Znakovi opasnosti


 • A01
  OPASNOST NA CESTI

 • A02
  RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI

 • A03
  RASKRIŽJE SA SPOREDNOM CESTOM POD PRAVIM KUTOM

 • A04
  SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S LIJEVE STRANE

 • A05
  SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S DESNE STRANE

 • A06
  SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S LIJEVE STRANE

 • A07
  SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S DESNE STRANE

 • A08
  ZAVOJ U LIJEVO

 • A09
  ZAVOJ U DESNO

 • A10
  DVOSTRUKI ZAVOJ ZAVOJ ILI VIŠE UZASTOPNIH ZAVOJA OD KOJIH JE PRVI LIJEVO

 • A11
  DVOSTRUKI ZAVOJ ILI VIŠE UZASTOPNIH ZAVOJA OD KOJIH JE PRVI U DESNO

 • A12
  OPASNA NIZBRDICA

 • A13
  OPASNA UZBRDICA

 • A14
  SUŽENJE CESTE

 • A15
  SUŽENJE CESTE S DESNE STRANE

 • A16
  SUŽENJE CESTE S LIJEVE STRANE

 • A17
  NERAVAN KOLNIK (OPASAN PRIJEVOJ CESTE ILI VEĆE IZBOČENJE NA CESTI)

 • A18
  NERAVAN KOLNIK (ULEGNUĆE)

 • A19
  NERAVAN KOLNIK (IZBOČINE I ULEGNUĆE)

 • A20
  SKLIZAK KOLNIK

 • A21
  KAMENJE PRŠTI

 • A22
  KAMENJE PADA

 • A23
  NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA

 • A24
  NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA

 • A25
  RADOVI NA CESTI

 • A26
  PROMET U OBA SMJERA

 • A27
  RASKRIŽJE U OBA SMJERA

 • A28
  POLEDICA

 • A29

  PREVRTANJE ILI ISKLIZNUĆE VOZILA

 • A30
  KOLONA ZAUSTAVLJENIH VOZILA

 • A31
  NEUTVRĐENA BANKINA

 • A32
  PJEŠACI NA CESTI

 • A33
  OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRIJELAZ

 • A34
  DJECA NA CESTI

 • A35
  BLIZINA ZRAKOPLOVNE PISTE

 • A36
  TUNEL (GALERIJA)

 • A37
  BOČNI VJETAR

 • A38
  OPASNOST OD POŽARA

 • A39
  BICIKLISTI NA CESTI

 • A40
  POKRETNI MOST

 • A41
  BLIZINA OBALE

 • A42
  TRAMVAJSKA PRUGA

 • A43
  ŽIVOTINJE NA CESTI

 • A44
  DIVLJAČ NA CESTI

 • A45
  PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE S BRANICIMA ILI POLUBRANICIMA

 • A46
  PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA

 • A47
  ANDRIJIN KRIŽ (ZA JEDAN KOLOSIJEK)

 • A48
  ANDRIJIN KRIŽ (ZA DVA ILI VIŠE KOLOSIJEKA)

 • A49
  PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE S BRANICIMA ILI POLUBRANICIMA

 • A50
  PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA