Znakovi izričitih naredbi


 • B01
  RASKRIŽJE S CESTOM S PREDNOŠĆU PROLASKA

 • B02
  OBVEZNO ZAUSTAVLJANJE

 • B03
  ZABRANA PROMETA U OBA SMJERA

 • B04
  ZABRANA PROMETA U JEDNOM SMJERU

 • B05
  ZABRANA PROMETA ZA SVA VOZILA NA MOTORNI POGON OSIM ZA MOTOCIKLE BEZ PRIKOLICE I MOPEDE

 • B06
  ZABRANA PROMETA ZA AUTOBUSE

 • B07
  ZABRANA PROMETA ZA TERETNA VOZILA

 • B08
  ZABRANA PROMETA ZA CISTERNE

 • B09
  ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE EKSPLOZIVNE ILI NEKE LAKO ZAPALJIVE TVARI

 • B10
  ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

 • B11
  ZABRANA PROMETA ZA SVA VOZILA NA MOTORNI POGON KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO

 • B12
  ZABRANA PROMETA ZA TERETNA VOZILA NA MOTORNI POGON KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO

 • B13
  ZABRANA PROMETA ZA TRAKTORE

 • B14
  ZABRANA PROMETA ZA MOTOCIKLE

 • B15
  ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE

 • B16
  ZABRANA PROMETA ZA BICIKLE

 • B17
  ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE I BICIKLE

 • B18
  ZABRANA PROMETA ZA ZAPREŽNA VOZILA

 • B19
  ZABRANA PROMETA ZA RUČNA KOLICA

 • B20
  ZABRANA PROMETA ZA SVA VOZILA NA MOTORNI POGON

 • B21
  ZABRANA PROMETA ZA PJEŠAKE

 • B22
  ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA ŠIRINA PRELAZI ODREĐENU ŠIRINU

 • B23
  ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA VISINA PREMAŠUJE ODREĐENU VISINU

 • B24
  ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA MASA PRELAZI ODREĐENU MASU

 • B25
  ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENO OSOVINSKO OPTEREĆENJE

 • B26
  ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENU DUŽINU

 • B27
  NAJMANJA UDALJENOST IZMEĐU VOZILA

 • B28
  ZABRANA SKRETANJA U LIJEVO

 • B29
  ZABRANA SKRETANJA U DESNO

 • B30
  ZABRANA POLUKRUŽNOG OKRETANJA

 • B31
  OGRANIČENJE BRZINE

 • B32
  ZABRANA PRETJECANJA SVIH VOZILA NA MOTORNI POGON OSIM MOTOCIKLA BEZ PRIKOLICE I MOPEDA

 • B33
  ZABRANA PRETJECANJA ZA TERETNA VOZILA

 • B34
  ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA – CARINA

 • B35
  ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA – POLICIJA

 • B36
  ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA – CESTARINA

 • B37
  ZABRANA DAVANJA ZVUČNIH ZNAKOVA

 • B38
  PREDNOST PROLASKA ZA VOZILA IZ SUPROTNOG SMJERA

 • B39
  ZABRANA ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA

 • B40
  ZABRANA PARKIRANJA

 • B41
  IZMJENIČNO PARKIRANJE

 • B42
  IZMJENIČNO PARKIRANJE

 • B43
  ZABRANJENO SLIKANJE

 • B44
  NAJMANJA DOPUŠTENA BRZINA

 • B45
  ZIMSKA OPREMA

 • B46
  BICIKLISTIČKA STAZA

 • B47
  PJEŠAČKA STAZA

 • B48
  PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA

 • B49
  STAZA ZA JAHAČE

 • B50
  OBVEZAN SMJER

 • B51
  OBVEZAN SMJER

 • B52
  OBVEZAN SMJER

 • B53
  OBVEZAN SMJER

 • B54
  OBVEZAN SMJER

 • B55
  OBVEZAN SMJER

 • B56
  DOPUŠTENI SMJEROVI

 • B57
  DOPUŠTENI SMJEROVI

 • B58
  DOPUŠTENI SMJEROVI

 • B59
  OBVEZNO OBILAŽENJE S DESNE STRANE

 • B60
  OBVEZNO OBILAŽENJE S LIJEVE STRANE

 • B61
  OBAVEZNO OBILAŽENJE

 • B62
  KRUŽNI TOK PROMETA