Horizontalna signalizacija

Horizontalna signalizacija

Oznake na kolniku se ucrtavaju, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika.

  • uzdužne oznake ( pune, isprekidane i dvostruke crte)
  • poprečne oznake (crte zaustavljanja, kose i granične crte, pješački prijelazi, prijelazi biciklističke preko kolnika)
  • ostale oznake ( strelice, polja za usmjerivanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, označavanje površina za posebne namjene, parkirališta)
  • obilježanje sportskih terena na asfaltu (atletska staza, igralište za košarku, rukomet, odbojku i tenis)